A+ A-

ROC Nijmegen strijdt tegen laaggeletterdheid

Op Wereld Alfabetiseringsdag op 8 september vindt de Gelderse Taalheldenverkiezing plaats. Cursist en ambassadeur Hans Kasser en docent Mia Pouwels als taalbegeleider zijn hiervoor genomineerd vanuit ROC Nijmegen. Gedurende de Week van de Alfabetisering werkt de onderwijsinstelling nauw samen met diverse partners zoals Bibliotheek Gelderland Zuid, Stichting Lezen & Schrijven, Step, GGD, Tandem, Stips en Pabo.

Aanbesteding

Na een aanbestedingsprocedure mag ROC Nijmegen de komende twee jaar, met optie tot verlenging tot en met 2021, de cursussen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen verzorgen. Wethouder Onderwijs Renske Helmer en Hanneke Berben, voorzitter van het CvB van ROC Nijmegen, ondertekenen op maandag 4 september om 13.30 uur het contract. Met de aanbesteding kan het onderwijsinstituut nog meer laaggeletterde volwassenen op weg helpen met, onder andere, leren lezen en schrijven.

Taboe
Voor volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven is de stap naar een cursus vaak moeilijk. Laaggeletterdheid is nog teveel een taboe. Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze mensen functioneren veel beter als zij mee kunnen doen. Zo zegt een van de cursisten: “Ik ben pas vrijwilligerswerk gaan doen nadat mijn zelfvertrouwen tijdens de cursus was gegroeid.”
De Week van de Alfabetisering wil laaggeletterden en professionals bewustmaken van de impact van scholing en het taboe van laaggeletterdheid doorbreken.

Archief