A+ A-

Bijeenkomst Bondgenootschap Rijk van Nijmegen in Theater de Molen in Beuningen

Op 17 april lag de organisatie van de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Bondgenootschap Rijk van Nijmegen bij Beuningen. De Beuningse bondgenoten Oeverwal, Perspectief en de Gemeente Beuningen pakten deze dag uit met een mooi programma in Theater de Molen in Beuningen. Tijdens deze sfeervolle middag zat de zaal vol bondgenoten en aspirant-bondgenoten aandachtig te luisteren naar de sprekers.

Het programma

Het programma werd gehost door directeur-bestuurder van Oeverwal Gerard van der Burgt en taalambassadeur Hans Kasser. Als een haast volleerd cabaret-duo praatten ze het programma aan elkaar en haalden ze om de beurt verschillende mensen op het podium. We kregen een kijkje in de huidige initiatieven rondom laaggeletterdheid in het Rijk van Nijmegen.

 

Voorlichting basisscholen

Als eerste werd Mia Pouwels op het podium gehaald. Zij geeft samen met Hans Kasser voorlichting aan groep 7 op basisscholen in Beuningen. De kinderen van groep 7 worden geïnformeerd over het thema laaggeletterdheid. Hans vertelt hen zijn verhaal over hoe het is om laaggeletterd te zijn. Onder de kinderen is er veelal herkenning; sommigen hebben ouders die niet heel taalvaardig zijn. Ook leerlingen met een leesachterstand voelden zich gehoord. Een tekst voorlezen in de klas is ook voor hen geen fijne ervaring. De presentatie valt in goede aarde en er blijkt belangstelling in meerdere gemeenten.

Campagne Provincie Gelderland

Daarna ging het woord naar Els van Koolwijk, Programma adviseur Cultuur en Erfgoed bij de Provincie Gelderland. Ze lichtte de provinciale campagne toe die onlangs van start is gegaan. Het doel van de campagne is het vinden van laaggeletterde Gelderlanders met Nederlands als moedertaal en hen stimuleren tot een training of scholing. Met verschillende tv- en radiospotjes, posters en een online-campagne worden zoveel mogelijk mensen de komende twee jaar bereikt.

Activiteiten HAN

Verder heeft Mariel Derksen, docent Logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ons uitgebreid meegenomen in alle activiteiten die de HAN heeft om laaggeletterdheid aan te pakken. Zo is er een werkgroep opgezet voor docenten en andere medewerkers die het probleem willen aanpakken.

Project Taal & Bedrijf

Daarna kregen we meer te horen over het Project Taal & Bedrijf, opgezet door het ROC en OBGZ met behulp van subsidie van de Provincie Gelderland. Met dit project, zo zegt projectleider Klaske Tadema, willen we zorgen dat bedrijven in Gelderland Zuid aan de slag gaan met trainingen voor hun laag opgeleide personeel. Dit willen we bereiken door middel van maatwerkprogramma’s.

In het publiek was ook Taalambassadeur Rob Weijers aanwezig die met zijn kritische blik goede vragen stelde en de presentaties met zijn persoonlijke verhaal extra kracht gaf. Door Rob’s toevoegingen borrelde bij de wethouder van Beuningen Henk Plaizier spontaan het idee op om met ondernemers om de tafel te gaan zitten in het kader van laaggeletterdheid.

De Workshops

Na deze plenaire bijeenkomst konden de aanwezigen een workshop bijwonen.

De eerste workshop was ‘Welke jongere is een lezer? De Weerstand voorbij.’ Er werd verteld over de daling van de leesmotivatie onder jongeren en hoe leerlingen van het (v)mbo gestimuleerd kunnen worden om te lezen.

Bij de workshop ‘Voel je Goed op de werkvloer’ werd na een korte inleiding het woord gegeven aan twee studenten van de opleiding Voeding en Diëtiek aan de HAN. Voel je Goed! is gericht op volwassenen die gezonder willen leven en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie. Zij verzorgen samen een Voel je Goed training aan een groep laagtaalvaardigen en laaggeletterden bij het werkbedrijf in Nijmegen. Met dit programma leert de groep alles over gezond eten en bewegen door middel van de methode Voel je Goed! Ze lieten ons ervaren hoe je op een beeldende manier deze informatie over kunt brengen, zoals een bezoekje aan de supermarkt met de groep.

Voor nieuwe bondgenoten was de derde workshop ‘Laaggeletterdheid en uitleg over het Bondgenootschap’ interessant. De aspirant-bondgenoten leerden hier de ins en outs over deze samenwerking. Nieuwe bondgenoten maakten kennis met het thema laaggeletterdheid, waarom we dit willen bestrijden en het belang van het samenwerken hierin.

 

Afsluiting

Na de workshops was het tijd voor de borrel waarop er op een informele manier verder gepraat kon worden. Iedereen werd op het hart gedrukt om vooral kennis te maken met de taalambassadeurs Hans Kasser en Rob Weijers.

Het was een goed opgezet programma waarin iedereen warm onthaald werd. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst in Wijchen! Voor meer informatie over het Bondgenootschap van het Rijk van Nijmegen of dit evenement kun je contact opnemen met Floriëlle Ruepert (florielleruepert@lezenenschrijven.nl), projectleider van Stichting Lezen & Schrijven.

Archief