A+ A-

Bondgenotenbijeenkomst september 2018

Op dinsdag in de Week van de Alfabetisering was er een bijeenkomst voor alle bondgenoten van bondgenootschap Nijmegen. We waren te gast bij Rabobank Nijmegen en het was allemaal weer fantastisch geregeld. We werden goed ontvangen en de hele zaal zat vol met bondgenoten. Nieuwe bondgenoten en bondgenoten van het eerste uur zaten naast elkaar en leerden elkaar kennen.

We begonnen de middag met een aantal huishoudelijke mededelingen. Onder andere dat er 2 interessante festivals in Nijmegen worden gehouden. Het Drongo talenfestival en het Kletskoppenfestival. Bekijk hier een filmpje van het kletskoppenfestival en voor meer informatie kunt u hier naar de website. Na de huishoudelijke mededelingen volgende een update over de taalcoördinator. Ook was er uitleg over de werkgroep laaggeletterdheid die onder andere meehelpt met het organiseren van deze bijeenkomsten. Daarna kregen we een mooie presentatie van prof. Dr. Maurice de Greef. Zijn verhaal werd versterkt door prachtige omgevingsfoto’s vanuit alle gemeentes en door een mooi verhaal van Toon Hermans. Hij legde de link met zorg en met de kosten die laaggeletterdheid met zich mee brengt. Daarnaast liet hij ook weten dat de ervaringen met scholing voor laaggeletterden in de regio Nijmegen altijd erg goed zijn.

Na het verhaal van Maurice kregen 5 nieuw taalambassadeurs hun certificaten uitgereikt door de voorzitter van Vereniging ABC, Jos Niels, en de wethouders van Beuningen (Henk Plaizier) en Berg en Dal (Annelies Visser).

Na een korte pauze hebben twee bondgenoten met ons gedeeld welke acties zij ondernemen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Anita Schiks van Bindkracht 10 vertelde ons samen met één van haar vrijwilligers over Taal voor Thuis en de aanpak op scholen. Ingrid van Gent van de Rabobank heeft ons verteld wat de Rabobank allemaal onderneemt op het gebied van laaggeletterdheid waaronder de actie met de mysterie guests en een aanpak bij de mobiele adviseurs.

Daarna was het tijd om af te sluiten met een gezellig hapje en drankje. Volgens ons een geslaagde bijeenkomst. De volgende bijeenkomst zal worden georganiseerd door de werkgroep samen met 3 bondgenoten: Stichting Oeverwal, Stichting Perspectief en gemeente Beuningen, alvast bedankt voor jullie inzet. We hopen natuurlijk dat iedereen ook dan weer van de partij is.

Presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gebruikt kunt u opvragen door een mail te sturen naar lisanneveraart@lezenenschrijven.nl 

Archief