Sarah Taalheld van Gelderland

Sarah Albers, beleidsmedewerker van de gemeente Beuningen is tijdens de Week van de Alfabetisering genomineerd als taaheld in de categorie Bruggenbouwer. Afgelopen week heeft een jury na wijs beraad besloten dat ze niet alleen genomineerd is, maar dat ze in haar categorie tot Taalheld  van Gelderland is gekozen. In januari zijn de landelijke verkiezingen en Sarah zal daar Gelderland vertegenwoordigen.

Dar ondertekent convenant

Tijdens de Week van de Alfabetisering is Dar NV.  lid geworden van het bondgenootschap laaggeletterdheid. Directeur Bart de Bruin heeft het convenant namens de Dar ondertekend. Hij zegt hierover:

‘Dar tekende het convenant omdat wij graag meehelpen om meer bekendheid te geven aan laaggeletterdheid. Daarnaast willen we ook intern hier meer aandacht aan geven. Net als in elk bedrijf, zullen er bij ons ook medewerkers zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. Wij willen hen bereiken en verder helpen. Hopelijk volgen er nog veel meer bedrijven om ons heen!

Bart de Bruin directeur van Dar NV.

Terugblik Week van de Alfabetisering

Op maandag 9 september begon de Week van de Alfabetisering. Op verschillende locaties in de gemeente Nijmegen en de gemeente Mook en Middelaar stonden banners om aandacht te vragen voor de Week van de Alfabetisering zoals in de hal van het gemeentehuis, bij de stadswinkel en bij de GGD. De GGD had ook verschillende gedichten opgehangen van taalambassadeur Michel. Bij Bibliotheek Mariënburg was ook een banner aanwezig, en in de hele bibliotheek werd aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Maandagavond was er in Molenhoek een voorlichting die helaas niet zo druk bezocht is. De HAN-Pabo startte op maandag 9 september met een masterclass over laaggeletterdheid en voor hun 2e jaar studenten hadden ze een voorlichting door taalambassadeurs over laaggeletterdheid.

Op dinsdag deelden we met de taalambassadeurs bloemen uit op de markt in Groesbeek. Bij elke bloem kregen mensen ook een flyer over scholing rondom basisvaardigheden en gingen we in gesprek over laaggeletterdheid. Bij de gemeente Beuningen was een lunchbijeenkomst voor de medewerkers van de gemeente. Wethouder Henk Plaizier opende de bijeenkomst. Een grote verrassing was dat Sarah Albers is genomineerd als Taalheld in de categorie Bruggenbouwer en hiervoor een lintje heeft gekregen. Op deze dag was er ook een voorlichting voor de afdeling Zorg en Inkomen van de gemeente Nijmegen. De taalambassadeur die daarbij assisteerde, Will Holthuijsen kreeg als verassing ook een lintje omdat ook hij genomineerd is als Taalheld.

Woensdag was volgens mij de drukste dag van de week. In de ochtend zijn we op bezoek geweest bij basisschool de Kleine Wereld waar Wethouder Grete Visser een verhaal voorlas aan de kleuters en met de ouders in gesprek ging over het belang van voorlezen. Die middag was ze aanwezig bij een speciaal felicitatiemoment op ROC Nijmegen om de eerste cursisten die daar een officieel diploma Nederlands hebben behaald in het zonnetje te zetten.

De gemeente Berg en Dal had ook op woensdag een actie om bloemen uit te delen, deze keer op de markt in Millingen. Wethouder Annelies Visser hielp de aanwezige taalambassadeurs een handje met het uitdelen. En ook nu werd er een taalheld in het zonnetje gezet. Rob Weijers is genomineerd en heeft een lintje gekregen. De gemeente Beuningen opende op woensdag een mini-bieb in de hal van het Gemeentehuis. Wethouder Henk Plaizier deed met behulp van een hele groep Peuters de openingshandeling.

Op Donderdag had de GGD een Pubquiz georganiseerd voor hun medewerkers. Ook hadden zij een lunch en learn waarbij iedereen geïnformeerd werd over laaggeletterdheid en de Week van de Alfabetisering. Op vrijdag was er in Druten ook een Pubquiz over taal, rekenen en digitale vaardigheden. De quiz werd georganiseerd door de Bart van Kraaijgroep en de leiding van de avond was in handen van Bart van Kraaij zelf en wethouder Sjef van Elk. In Dukenburg werden op vrijdag net als op woensdag bloemen uitgedeeld. Op vrijdag werden 4 mensen doorverwezen naar een taalcursus op het ROC en 3 mensen doorverwezen naar een computercursus. Wat een mooi resultaat! En wat een mooie actie waarbij verschillende partijen zoals bibliotheek, ROC, gezondheidsmakelaars en mensen van Bindkracht10 samenwerkten om het tot een succes te maken.

Op zaterdag besteedde GL8 extra aandacht aan de Week van de Alfabetisering door een item hierover uit te zenden op de radio. Als Taal coördinator ging ik in gesprek met de presentator. Er is nog veel meer gebeurd. De bibliotheek ging met de bakfiets vol met informatie langs verschillende organisaties om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. De DAR heeft het convenant ondertekend en is officieel lid geworden van ons bondgenootschap, bij de HAN zijn verschillende voorlichtingen georganiseerd voor medewerkers en de GGD had een prachtige actie voor scholen waarbij kinderen op de foto gingen met hun eigen letter. Bij ROC Nijmegen zijn ook nog verschillende acties geweest. Zo hadden zij op 8 september al een flyersactie georganiseerd in Neerbosch-Oost, hadden ze veel affiches en flyers opgehangen in alle gebouwen en hadden ze een bijzondere actie richting verwijzers. Alle cursisten hebben de mensen die hen over de drempel hebben geholpen een kaartje gestuurd met voorop een gedicht van een ex-laaggeletterde (Michel) om hen te bedanken. Zonder hen hadden ze de stap niet durven zetten. Alle acties hebben veel publiciteit opgeleverd. In verschillende regionale kranten en ook in verschillende wijkbladen werden artikelen en ervaringsverhalen geplaatst en ook zijn er advertenties geplaats op de gemeentepagina van de gemeente Nijmegen.

Week van de Alfabetisering 2019: Durf!

Op 9 tot en met 15 september 2019 is het weer de Week van de Alfabetisering. Het moment waarop heel Nederland aandacht vraagt voor het probleem van laaggeletterdheid. Sluit aan bij dit moment en doe mee. Bedenk een actie en vraag aandacht voor laaggeletterdheid. Inspiratie nodig? Kijk op de website van de Week van de alfabetisering, daar staan voorbeelden van mogelijke acties.

 

Thema

De 15e editie van de Week van de Alfabetisering van Stichting Lezen & Schrijven staat dit jaar in het teken van het thema DURF! Van 9 tot en met 15 september 2019 komen honderden bedrijven, bibliotheken, gemeenten, scholen en vele tienduizenden mensen in actie voor een geletterd Nederland. We doorbreken het taboe op laaggeletterdheid en geven we ruimte voor een leven lang leren en ontwikkelen. We stimuleren zoveel mogelijk mensen om de stap naar eigen geletterdheid te zetten, en vragen anderen hen hierbij te helpen. Meer mensen moeten de kans krijgen om ook op latere leeftijd (beter) te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone.

Taalhelden

Ook dit jaar kun je weer taalhelden nomineren. Ken je iemand die  als bruggenbouwer, begeleider of cursist iets bijzonders doet, meld hem of haar dan aan! Wil je meer informatie of wil je iemand aanmelden? Dat kan hier.

Bijeenkomst Bondgenootschap Rijk van Nijmegen in Theater de Molen in Beuningen

Op 17 april lag de organisatie van de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Bondgenootschap Rijk van Nijmegen bij Beuningen. De Beuningse bondgenoten Oeverwal, Perspectief en de Gemeente Beuningen pakten deze dag uit met een mooi programma in Theater de Molen in Beuningen. Tijdens deze sfeervolle middag zat de zaal vol bondgenoten en aspirant-bondgenoten aandachtig te luisteren naar de sprekers.

Het programma

Het programma werd gehost door directeur-bestuurder van Oeverwal Gerard van der Burgt en taalambassadeur Hans Kasser. Als een haast volleerd cabaret-duo praatten ze het programma aan elkaar en haalden ze om de beurt verschillende mensen op het podium. We kregen een kijkje in de huidige initiatieven rondom laaggeletterdheid in het Rijk van Nijmegen.

 

Voorlichting basisscholen

Als eerste werd Mia Pouwels op het podium gehaald. Zij geeft samen met Hans Kasser voorlichting aan groep 7 op basisscholen in Beuningen. De kinderen van groep 7 worden geïnformeerd over het thema laaggeletterdheid. Hans vertelt hen zijn verhaal over hoe het is om laaggeletterd te zijn. Onder de kinderen is er veelal herkenning; sommigen hebben ouders die niet heel taalvaardig zijn. Ook leerlingen met een leesachterstand voelden zich gehoord. Een tekst voorlezen in de klas is ook voor hen geen fijne ervaring. De presentatie valt in goede aarde en er blijkt belangstelling in meerdere gemeenten.

Campagne Provincie Gelderland

Daarna ging het woord naar Els van Koolwijk, Programma adviseur Cultuur en Erfgoed bij de Provincie Gelderland. Ze lichtte de provinciale campagne toe die onlangs van start is gegaan. Het doel van de campagne is het vinden van laaggeletterde Gelderlanders met Nederlands als moedertaal en hen stimuleren tot een training of scholing. Met verschillende tv- en radiospotjes, posters en een online-campagne worden zoveel mogelijk mensen de komende twee jaar bereikt.

Activiteiten HAN

Verder heeft Mariel Derksen, docent Logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ons uitgebreid meegenomen in alle activiteiten die de HAN heeft om laaggeletterdheid aan te pakken. Zo is er een werkgroep opgezet voor docenten en andere medewerkers die het probleem willen aanpakken.

Project Taal & Bedrijf

Daarna kregen we meer te horen over het Project Taal & Bedrijf, opgezet door het ROC en OBGZ met behulp van subsidie van de Provincie Gelderland. Met dit project, zo zegt projectleider Klaske Tadema, willen we zorgen dat bedrijven in Gelderland Zuid aan de slag gaan met trainingen voor hun laag opgeleide personeel. Dit willen we bereiken door middel van maatwerkprogramma’s.

In het publiek was ook Taalambassadeur Rob Weijers aanwezig die met zijn kritische blik goede vragen stelde en de presentaties met zijn persoonlijke verhaal extra kracht gaf. Door Rob’s toevoegingen borrelde bij de wethouder van Beuningen Henk Plaizier spontaan het idee op om met ondernemers om de tafel te gaan zitten in het kader van laaggeletterdheid.

De Workshops

Na deze plenaire bijeenkomst konden de aanwezigen een workshop bijwonen.

De eerste workshop was ‘Welke jongere is een lezer? De Weerstand voorbij.’ Er werd verteld over de daling van de leesmotivatie onder jongeren en hoe leerlingen van het (v)mbo gestimuleerd kunnen worden om te lezen.

Bij de workshop ‘Voel je Goed op de werkvloer’ werd na een korte inleiding het woord gegeven aan twee studenten van de opleiding Voeding en Diëtiek aan de HAN. Voel je Goed! is gericht op volwassenen die gezonder willen leven en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie. Zij verzorgen samen een Voel je Goed training aan een groep laagtaalvaardigen en laaggeletterden bij het werkbedrijf in Nijmegen. Met dit programma leert de groep alles over gezond eten en bewegen door middel van de methode Voel je Goed! Ze lieten ons ervaren hoe je op een beeldende manier deze informatie over kunt brengen, zoals een bezoekje aan de supermarkt met de groep.

Voor nieuwe bondgenoten was de derde workshop ‘Laaggeletterdheid en uitleg over het Bondgenootschap’ interessant. De aspirant-bondgenoten leerden hier de ins en outs over deze samenwerking. Nieuwe bondgenoten maakten kennis met het thema laaggeletterdheid, waarom we dit willen bestrijden en het belang van het samenwerken hierin.

 

Afsluiting

Na de workshops was het tijd voor de borrel waarop er op een informele manier verder gepraat kon worden. Iedereen werd op het hart gedrukt om vooral kennis te maken met de taalambassadeurs Hans Kasser en Rob Weijers.

Het was een goed opgezet programma waarin iedereen warm onthaald werd. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst in Wijchen! Voor meer informatie over het Bondgenootschap van het Rijk van Nijmegen of dit evenement kun je contact opnemen met Floriëlle Ruepert (florielleruepert@lezenenschrijven.nl), projectleider van Stichting Lezen & Schrijven.

Alle welzijnsorganisaties Rijk van Nijmegen lid van Bondgenootschap

In het Rijk van Nijmegen hebben we 6 welzijnsorganisaties die zich in zetten voor de burgers van de gemeenten. Bindkracht10 en st. Perspectief zijn vanaf de start al lid van het bondgenootschap laaggeletterdheid. Vandaag op 2 april 2019, tijdens een overleg tussen de verschillende welzijnsorganisaties,  hebben ook Stichting Sterker, Forte Welzijn, Malderburch welzijn wonen en zorg en Stichting MeerVoormekaar het convenant ondertekend. Dat maakt dat alle welzijnsorganisaties nu lid zijn van ons bondgenootschap.

v.l.n.r.: Anja van Baardewijk, Ineke Oude Boerrigter, Eufride Klein-Rouwerler, Annette Nijhuis, Lucien Peeters

Uitnodiging bondgenotendag 17 april 2019

 

De Beuningse Bondgenoten, nodigen u uit voor de volgende bijeenkomst van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen.

Deze bijeenkomst biedt u de mogelijkheid te netwerken, te verbinden en om kennis en inspiratie op te doen. Ook ‘aspirant-bondgenoten’ zullen erbij zijn.

De presentatie van deze middag is in handen van Hans Kasser en Gerard van der Burgt.

Datum: 17 april
Tijd: Inloop vanaf 13.15
Plaats: Theater De Molen, Molenstraat 54, 6641 BK in Beuningen
Programma  
13.30 Aanvang programma

·        Welkomstwoord (Henk Plaizier)

·        Introductie Floriëlle Ruepert (Projectleider Stichting Lezen en Schrijven)

·        Introductie Lisanne Veraart (regionale taalcoördinator)

·        Wervingscampagne Provincie (Els van Koolwijk)

·        Activiteiten van de HAN op het gebied van Laaggeletterdheid (Mariel Derksen)

14.00 Werkende Laaggeletterden (OBGZ en ROC)
14.15 Pauze
14.30 Keuzeprogramma
Keuze 1 Welke jongere is een lezer? De Weerstand voorbij.
Om de leesvaardigheid op peil te houden, is het belangrijk om veel te lezen. Toch neemt de leesmotivatie van veel jongeren gestaag af, al vanaf het einde van de basisschool. Om dit in positieve zin te veranderen, hebben het ITTA, de Radboud Universiteit en het Expertisecentrum Nederlands een onderzoek uitgevoerd naar het stimuleren van lezen in het (v)mbo.
  (Workshop verzorgd door Expertisecentrum Nederlands)
Keuze 2 Voel je goed op de werkvloer.

Voel je goed is een programma over een gezonde leefstijl gemaakt voor mensen met een laag taalniveau. We weten dat deze mensen vaker problemen hebben met hun gezondheid en dat adviezen van artsen en diëtisten vaak niet het gewenste effect hebben. Primaire doel bij de deelnemers is het krijgen van een gezondere leefstijl en daarmee ook een gezonder gewicht, beter eten en meer bewegen.  

In de presentatie vertellen we wat over het programma, we gaan er een beetje van proeven en daarnaast vertellen we over de pilot dit op die moment wordt uitgevoerd in Nijmegen.

Keuze 3 Laaggeletterdheid en uitleg over het Bondgenootschap

Een presentatie over de ‘basics’ voor de aspirant-bondgenoten; wat is laaggeletterdheid en waarom willen we dit bestrijden? Hoe helpen we elkaar hierbij verder?

15.15 Afsluiting
15.30 Borrel

Bent u er bij?

Meldt u zich dan aan via gemeente@beuningen.nl onder vermelding van ‘Bondgenootschap’. Het zou fijn zijn als uw daarbij aangeeft welke keuze u maakt bij het Keuzeprogramma.

Graag tot 17 april!

Gerard van der Burgt, Stichting Oeverwal
Eufride Klein Rouweler, Stichting Perspectief
Sarah Albers, gemeente Beuningen

Campagne om laaggeletterde Gelderlanders te vinden en te motiveren

Een campagne voor Gelderland

Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, Rijnbrink, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Gelderland werken samen aan een geletterd Gelderland. Om de laaggeletterden te bereiken is er een campagne ontwikkeld die in heel Gelderland is te zien. De Gelderse campagne: Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op!

De doelstelling van de campagne is: zoveel mogelijk NT1 laaggeletterden in Gelderland bereiken en motiveren om gebruik te maken van regionaal cursusaanbod.

Start van de campagne

De campagne start op 8 februari 2019 met een knal in Culemborg, regio Rivierenland. Als PR stunt delen wethouders en taalambassadeurs friet en flyers uit bij een gepimpte frietkar. Vanaf maandag 11 februari de organisaties in Gelderland het campagnemateriaal gebruiken en een eigen mini-campagne starten. In september 2019 is er nog een groot regionaal campagnemoment in de week van de alfabetisering. In 2020 maken we nieuwe campagnebeelden voor nóg een campagnejaar.

Campagne opzet

Deze campagne bestaat uit radio- en tv-spotjes, banners en filmpjes voor online communicatie, posters en flyers. Alle communicatiemiddelen verwijzen naar de website daarhebjerechtop.nl en het telefoonnummer van de Bellijn van Stichting Lezen & Schrijven (0800 – 023 4444). Via de Bellijn worden bellers teruggebeld door een regionaal Taalhuis of Taalpunt.

Toolkit

We maken het je graag zo gemakkelijk mogelijk om deze campagne in te zetten. Daarom is er een toolkit met een communicatiekalender voor 2019 en een aantal communicatiemiddelen die je kunt downloaden of aanvragen. Kijk hiervoor op: www.gelderlandgeletterd.nl.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de campagne kun je contact opnemen met de taal coördinator van het Rijk van Nijmegen (l.veraart@nijmegen.nl).

 

Bondgenotenbijeenkomst september 2018

Op dinsdag in de Week van de Alfabetisering was er een bijeenkomst voor alle bondgenoten van bondgenootschap Nijmegen. We waren te gast bij Rabobank Nijmegen en het was allemaal weer fantastisch geregeld. We werden goed ontvangen en de hele zaal zat vol met bondgenoten. Nieuwe bondgenoten en bondgenoten van het eerste uur zaten naast elkaar en leerden elkaar kennen.

We begonnen de middag met een aantal huishoudelijke mededelingen. Onder andere dat er 2 interessante festivals in Nijmegen worden gehouden. Het Drongo talenfestival en het Kletskoppenfestival. Bekijk hier een filmpje van het kletskoppenfestival en voor meer informatie kunt u hier naar de website. Na de huishoudelijke mededelingen volgende een update over de taalcoördinator. Ook was er uitleg over de werkgroep laaggeletterdheid die onder andere meehelpt met het organiseren van deze bijeenkomsten. Daarna kregen we een mooie presentatie van prof. Dr. Maurice de Greef. Zijn verhaal werd versterkt door prachtige omgevingsfoto’s vanuit alle gemeentes en door een mooi verhaal van Toon Hermans. Hij legde de link met zorg en met de kosten die laaggeletterdheid met zich mee brengt. Daarnaast liet hij ook weten dat de ervaringen met scholing voor laaggeletterden in de regio Nijmegen altijd erg goed zijn.

Na het verhaal van Maurice kregen 5 nieuw taalambassadeurs hun certificaten uitgereikt door de voorzitter van Vereniging ABC, Jos Niels, en de wethouders van Beuningen (Henk Plaizier) en Berg en Dal (Annelies Visser).

Na een korte pauze hebben twee bondgenoten met ons gedeeld welke acties zij ondernemen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Anita Schiks van Bindkracht 10 vertelde ons samen met één van haar vrijwilligers over Taal voor Thuis en de aanpak op scholen. Ingrid van Gent van de Rabobank heeft ons verteld wat de Rabobank allemaal onderneemt op het gebied van laaggeletterdheid waaronder de actie met de mysterie guests en een aanpak bij de mobiele adviseurs.

Daarna was het tijd om af te sluiten met een gezellig hapje en drankje. Volgens ons een geslaagde bijeenkomst. De volgende bijeenkomst zal worden georganiseerd door de werkgroep samen met 3 bondgenoten: Stichting Oeverwal, Stichting Perspectief en gemeente Beuningen, alvast bedankt voor jullie inzet. We hopen natuurlijk dat iedereen ook dan weer van de partij is.

Presentaties die tijdens de bijeenkomst zijn gebruikt kunt u opvragen door een mail te sturen naar lisanneveraart@lezenenschrijven.nl 

Weer twee nieuwe bondgenoten!

Op donderdag 8 maart 2018 tekenden de bondgenoten het nieuwe convenant voor de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Nijmegen. Dit convenant is het vervolg op het convenant ‘Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen’ dat eind 2017 afliep.

Naar aanleiding van deze ondertekening komen er elke keer weer bondgenoten bij! Hieronder weer twee organisaties die mee gaan helpen om laaggeletterdheid te bestrijden.

Pim Spaan, Kledingbank Nijmegen
Pim Spaan tekent namens Kledingbank Nijmegen het convenant laaggeletterdheid. De Kledingbank heeft als doel het bestrijden van armoede door te voorzien in de basisbehoefte van kleding.  De kledingbank wordt geheel gerund door vrijwilligers.

 

Vincent Scholte, Basisschool St. Martinus 

Vincent Scholte tekent namens basisschool St. Martinus het convenant laaggeletterdheid. De katholieke basisschool is gevestigd in Millingen aan de Rijn.