A+ A-

Links

Stichting Lezen en Schrijven maakt laaggeletterdheid landelijk en regionaal onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en werkt aan het voorkomen van laaggeletterdheid.
Meer weten: http://www.lezenenschrijven.nl/

 

ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende provincies zijn afdelingen van ABC.
Meer weten: http://www.a-b-c.nu/

 

Voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin meer mensen beschikken over vaardigheden om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen.
Meer weten: http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/

 

De ‘Toolkit Laaggeletterdheid’ biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen.
Meer weten: https://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid

 

Handreiking GGD voor de aanpak van laaggeletterdheid.
Meer weten: http://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=7125&m=1328603824&action=file.download

 

Website gemaakt door Roy Hermens, cursist Mediadesign
van het REA College
http://www.reacollegenederland.nl/
http://www.royhermens.nl/