A+ A-

Nieuw convenant ondertekend!

Donderdag 8 maart 2018 is het bondgenootschap laaggeletterdheid Regio Nijmegen vernieuwd met het tekenen van een nieuw convenant. Het oude convenant liep van 2014 tot en met 2017.

Het nieuwe convenant is een voortzetting van het eerste convenant, maar ook een uitbreiding. Er worden meer concrete doelen en acties benoemd die de bondgenoten de komende 4 jaar gaan uitvoeren.

Donderdag was een feestelijke bijeenkomst. Er was een presentatie met foto’s van de afgelopen 3 jaar. Er zijn veel mooie dingen gedaan door de bondgenoten zoals een tentoonstelling met grote billboards, opening van taalhuizen, goede samenwerking en mooie acties tijdens de Week van de Alfabetisering. Daar mogen we trots op zijn. De link naar de presentatie staat  hier.

Zowel organisaties die betrokken waren bij het eerste convenant als nieuwe bondgenoten hebben vervolgens hun handtekening gezet. De wethouders van alle 7 gemeenten hebben het convenant ondertekend. Daarnaast hebben verschillende maatschappelijk actieve organisaties als GGD, Rabobank, bibliotheken en ziekenhuizen zich verbonden aan het bondgenootschap.

 

Als u nog niet bent aangemeld als bondgenoot, maar u wilt wel graag deelnemen aan dit bondgenootschap kunt u contact opnemen met het bondgenootschap, u bent van harte welkom.

Archief