A+ A-

Nijmegen Sterk aanwezig bij Nationale TaalHeldenverkiezing

De drie Gelderse genomineerden voor de nationale TaalHeldenverkiezing op donderdag 25 januari in Rotterdam komen allen uit de regio Nijmegen: genomineerde in de categorie Taalcursist is Hans Kasser, oud-cursist en taalambassadeur van ROC Nijmegen, in de categorie Taalbegeleider Mia Pouwels, docent bij ROC Nijmegen en in de categorie Bruggenbouwer José Keetelaar van GGD Gelderland-Zuid locatie Nijmegen. Individueel én in samenwerking met elkaar en met anderen hebben zij zich buitengewoon ingezet om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Ze dingen daarom mee naar de landelijke Taalheldenprijs van Stichting Lezen en Schrijven, die zal worden uitgereikt door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden.

Je bent niet de enige

Hans Kasser spreekt uit eigen ervaring bij de voorlichtingen die hij geeft: ‘Als je niet goed kunt lezen en schrijven, schaam je je en probeer je het te verbergen.’ Kasser had een eigen bedrijf en was steeds bezig te regelen dat anderen het lees- en schrijfwerk deden. ‘Dat geeft veel stress en maakt je erg onzeker,’aldus Kasser. In de cursus van ROC Nijmegen ontdekte hij dat hij niet de enige was. Hij kwam er bekenden tegen waarvan hij niet wist dat ze laaggeletterd waren. Omgekeerd waren zij en anderen die hij later als ambassadeur ontmoette, verbaasd dat Kasser laaggeletterd bleek. Zijn docent Pouwels gaf hem vertrouwen en nu vertelt hij het iedereen: ‘Je moet er moeite voor doen, maar het valt heel goed te leren’. Kasser doet naast voorlichting nog veel ander vrijwilligerswerk voor laaggeletterden: hij helpt en stimuleert cursisten en hij ziet dingen die voor laaggeletterden moeilijk zijn, zoals een website of de bewegwijzering in een ziekenhuis en probeert die te verbeteren. Kasser werkt veel samen met Pouwels, Keetelaar en anderen in de regio.

Plezier in leren

Mia Pouwels is een zeer gewaardeerde en ervaren taaldocent die bij elke cursist streeft naar een hoger taalniveau, meer zelfvertrouwen en plezier in het leren, ‘zodat je nieuwsgierig wordt, méér wilt leren en kansen pakt, ook na de cursus.’ In de groep kunnen cursisten veilig oefenen en helpen en stimuleren ze elkaar. Pouwels: ‘Daarna moet het dóórgaan, meedoen in de maatschappij. Dat vraagt inspanning van de cursist én van de maatschappij.’ Pouwels geeft voorlichting, begeleidt taalambassadeurs als Kasser, traint taaldocenten en taalbegeleiders en werkt namens ROC Nijmegen heel veel samen in allerlei projecten en initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden.

Bruggen bouwen

Laaggeletterden hebben moeite om gezondheidsinformatie te begrijpen, kunnen hun klachten soms niet goed verwoorden en stellen weinig vragen. Keetelaar van GGD Gelderland-Zuid geeft voorlichting aan zorgverleners over laaggeletterdheid en wat zij kunnen doen: begrijpelijker communiceren, maar ook signaleren en doorverwijzen naar mogelijkheden om beter te leren lezen en schrijven. Keetelaar werkt veel samen met haar voormalige werkgever ROC Nijmegen en met andere partijen. Ze is een meester in netwerken en verbinden. Haar passie voor laaggeletterden werkt als een olievlek: ook GGD-collega’s en partners in de regio nemen initiatieven, zoeken elkaar op en werken samen. Geen wonder dat Keetelaar genomineerd is als TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer.

Meer informatie

Er zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. In Gelderland heeft 10,4% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Zo ook Hans Kasser. Lees zijn verhaal. Kasser doorliep de cursus Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden van ROC Nijmegen in Beuningen. Deze cursus wordt ook op andere locaties gegeven. U kunt zich aanmelden via de website, maar bellen kan ook: 024 – 890 4024.

De Taalheldenverkiezing is op 25 januari vanaf 14.30 uur live te volgen via de facebookpagina van Stichting Lezen en Schrijven

Archief