Twee nieuwe handtekeningen

Op donderdag 8 maart 2018 tekenden de bondgenoten het nieuwe convenant voor de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Nijmegen. Dit convenant is het vervolg op het convenant ‘Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen’ dat eind 2017 afliep.

Zowel nieuwe als oude bondgenoten lieten hun betrokkenheid blijken door het nieuwe convenant te ondertekenen. Onder andere de Wethouders van alle zeven gemeenten, GGD, ROC, Rabobank, beiden bibliotheken en Ziekenhuis CWZ hebben zich verbonden aan het bondgenootschap. Zij stelden concrete doelen en acties op die ze de komende vier jaar gaan uitvoeren om inwoners van regio Nijmegen beter te leren lezen, schrijven, rekenen en computeren. In het nieuwe convenant wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en plusbondgenoten.

Gerard van der Burgt, Stichting Oeverwal
Gerard van der Burgt tekende op 16 april het convenant namens Stichting Oeverwal. Zij gaan de komende jaren structureel aandacht besteden aan het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Ze gaan bekijken of het inzetten van contextgerichte vragen tijdens de intake met nieuwe ouders kan bijdragen aan het vinden van meer laaggeletterden.

 

Paulien van Kessel
Ook Paulien van Kessel sloot zich op 25 april aan bij het bondgenootschap. Als orthopedagoog en gz-psycholoog heeft zij de afgelopen 30 jaar (jong)volwassenen begeleidt met lees- en spellingproblemen. Deze kennis en ervaring zet zij daar waar mogelijk in, onder andere tijdens presentaties aan externe partijen en als informatieverstrekker binnen haar netwerk.

Nieuw convenant ondertekend!

Donderdag 8 maart 2018 is het bondgenootschap laaggeletterdheid Regio Nijmegen vernieuwd met het tekenen van een nieuw convenant. Het oude convenant liep van 2014 tot en met 2017.

Het nieuwe convenant is een voortzetting van het eerste convenant, maar ook een uitbreiding. Er worden meer concrete doelen en acties benoemd die de bondgenoten de komende 4 jaar gaan uitvoeren.

Donderdag was een feestelijke bijeenkomst. Er was een presentatie met foto’s van de afgelopen 3 jaar. Er zijn veel mooie dingen gedaan door de bondgenoten zoals een tentoonstelling met grote billboards, opening van taalhuizen, goede samenwerking en mooie acties tijdens de Week van de Alfabetisering. Daar mogen we trots op zijn. De link naar de presentatie staat  hier.

Zowel organisaties die betrokken waren bij het eerste convenant als nieuwe bondgenoten hebben vervolgens hun handtekening gezet. De wethouders van alle 7 gemeenten hebben het convenant ondertekend. Daarnaast hebben verschillende maatschappelijk actieve organisaties als GGD, Rabobank, bibliotheken en ziekenhuizen zich verbonden aan het bondgenootschap.

 

Als u nog niet bent aangemeld als bondgenoot, maar u wilt wel graag deelnemen aan dit bondgenootschap kunt u contact opnemen met het bondgenootschap, u bent van harte welkom.

JGZ-Actie tijdens voorleesdagen

Voorleestips voor ouders / door ouders. Dat is het idee achter de actie die in de week van 24 januari tot 3 februari op de CB-locaties van JGZ wordt gehouden. Medewerkers vragen of de ouder een leuke voorleestip heeft. Bijvoorbeeld de naam van een leuk boek, een goede bieb, een gezellige plek om voor te lezen, een leuke manier om met de inhoud van een boek om te gaan (na-spelen, knutselen, tekenen, materialen zoeken), een digitaal boek op de computer zoeken, naar een voorleesmiddag bij de bieb gaan, enz.

 

Ouders kunnen hun tip op een kaartje schrijven. De kaartjes worden opgehangen op een deurposter. Dat heeft bij CB Ochten tot veel reacties geleid. Ouders vonden het erg leuk om te doen. Na afloop van de voorleesdagen gaan we alle tips bundelen.

 

Van 24 januari t/m 3 februari 2018 zijn De Nationale Voorleesdagen, een initiatief van Stichting Lezen. Doel van deze campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen tot 6 jaar die nog niet zelf kunnen lezen.

Bondgenotenbijeenkomst 18 januari 2018

Op 18 januari 2018 kwamen de bondgenoten weer bij elkaar. Deze keer bij de GGD aan de Groenewoudseweg.

De toekomst van het bondgenootschap centraal. Er was een presentatie over het nieuwe convenant. U kunt de presentatie hier terugkijken. Ook konden bondgenoten hun mening geven over een aantal stellingen via het principe van ‘ Over de streep’.

Er werd afgesloten met een brainstorm en een borrel. Het verslag van deze dag kunt u hier vinden.

Nijmegen Sterk aanwezig bij Nationale TaalHeldenverkiezing

De drie Gelderse genomineerden voor de nationale TaalHeldenverkiezing op donderdag 25 januari in Rotterdam komen allen uit de regio Nijmegen: genomineerde in de categorie Taalcursist is Hans Kasser, oud-cursist en taalambassadeur van ROC Nijmegen, in de categorie Taalbegeleider Mia Pouwels, docent bij ROC Nijmegen en in de categorie Bruggenbouwer José Keetelaar van GGD Gelderland-Zuid locatie Nijmegen. Individueel én in samenwerking met elkaar en met anderen hebben zij zich buitengewoon ingezet om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Ze dingen daarom mee naar de landelijke Taalheldenprijs van Stichting Lezen en Schrijven, die zal worden uitgereikt door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden.

Je bent niet de enige

Hans Kasser spreekt uit eigen ervaring bij de voorlichtingen die hij geeft: ‘Als je niet goed kunt lezen en schrijven, schaam je je en probeer je het te verbergen.’ Kasser had een eigen bedrijf en was steeds bezig te regelen dat anderen het lees- en schrijfwerk deden. ‘Dat geeft veel stress en maakt je erg onzeker,’aldus Kasser. In de cursus van ROC Nijmegen ontdekte hij dat hij niet de enige was. Hij kwam er bekenden tegen waarvan hij niet wist dat ze laaggeletterd waren. Omgekeerd waren zij en anderen die hij later als ambassadeur ontmoette, verbaasd dat Kasser laaggeletterd bleek. Zijn docent Pouwels gaf hem vertrouwen en nu vertelt hij het iedereen: ‘Je moet er moeite voor doen, maar het valt heel goed te leren’. Kasser doet naast voorlichting nog veel ander vrijwilligerswerk voor laaggeletterden: hij helpt en stimuleert cursisten en hij ziet dingen die voor laaggeletterden moeilijk zijn, zoals een website of de bewegwijzering in een ziekenhuis en probeert die te verbeteren. Kasser werkt veel samen met Pouwels, Keetelaar en anderen in de regio.

Plezier in leren

Mia Pouwels is een zeer gewaardeerde en ervaren taaldocent die bij elke cursist streeft naar een hoger taalniveau, meer zelfvertrouwen en plezier in het leren, ‘zodat je nieuwsgierig wordt, méér wilt leren en kansen pakt, ook na de cursus.’ In de groep kunnen cursisten veilig oefenen en helpen en stimuleren ze elkaar. Pouwels: ‘Daarna moet het dóórgaan, meedoen in de maatschappij. Dat vraagt inspanning van de cursist én van de maatschappij.’ Pouwels geeft voorlichting, begeleidt taalambassadeurs als Kasser, traint taaldocenten en taalbegeleiders en werkt namens ROC Nijmegen heel veel samen in allerlei projecten en initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden.

Bruggen bouwen

Laaggeletterden hebben moeite om gezondheidsinformatie te begrijpen, kunnen hun klachten soms niet goed verwoorden en stellen weinig vragen. Keetelaar van GGD Gelderland-Zuid geeft voorlichting aan zorgverleners over laaggeletterdheid en wat zij kunnen doen: begrijpelijker communiceren, maar ook signaleren en doorverwijzen naar mogelijkheden om beter te leren lezen en schrijven. Keetelaar werkt veel samen met haar voormalige werkgever ROC Nijmegen en met andere partijen. Ze is een meester in netwerken en verbinden. Haar passie voor laaggeletterden werkt als een olievlek: ook GGD-collega’s en partners in de regio nemen initiatieven, zoeken elkaar op en werken samen. Geen wonder dat Keetelaar genomineerd is als TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer.

Meer informatie

Er zijn 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. In Gelderland heeft 10,4% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Zo ook Hans Kasser. Lees zijn verhaal. Kasser doorliep de cursus Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden van ROC Nijmegen in Beuningen. Deze cursus wordt ook op andere locaties gegeven. U kunt zich aanmelden via de website, maar bellen kan ook: 024 – 890 4024.

De Taalheldenverkiezing is op 25 januari vanaf 14.30 uur live te volgen via de facebookpagina van Stichting Lezen en Schrijven

TaalHelden 2017 tonen bijzondere inzet voor geletterd Gelderland

Op vrijdag 9 september zijn in Arnhem veertien genomineerde Gelderse TaalHelden in het zonnetje gezet. Ook kozen alle 50 aanwezigen gezamenlijk een afgevaardigde voor de landelijke TaalHeldenverkiezing in januari 2018 in drie categorieën: Hans Kasser uit Beuningen (Taalcursist), Mia Pouwels uit Nijmegen (Taalbegeleider) en José Keetelaar uit Nijmegen (Bruggenbouwer).

TaalHelden zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor een beter geletterd Nederland. Tijdens de bijeenkomst vertelde OHRA wat zij doen om hun diensten beter begrijpelijk te maken. Ook UWV Achterhoek deelde een goed voorbeeld: zij bereiken steeds beter autochtone laaggeletterden. De verkiezing vond plaats in de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september) tijdens een bijeenkomst bij OHRA, in samenwerking met UWV Achterhoek en Stichting Lezen & Schrijven.

“Ik ben ontzettend verrast en ik ben blij dat mensen de toegevoegde waarde zien om ook aandacht te geven aan laaggeletterdheid binnen de gezondheidszorg” – José Keetelaar, TaalHeld categorie bruggenbouwer.

“Ik voel me vereerd. En tegen andere mensen wil ik zeggen: gewoon doen!” – Hans Kasser, TaalHeld categorie taalcursist.

In de afgelopen maanden heeft iedereen zijn of haar TaalHeld kunnen nomineren. Al deze mensen zijn helden, de mensen die zich jarenlang inzetten om mensen in Nederland geletterd te maken. Een paar van hen vallen extra op. Omdat ze zo actief zijn dat je niet om ze heen kunt.

Foto: Gelderse TaalHelden 2017 vlnr Hans Kasser, Mia Pouwels en José Keetelaar.

Fotograaf: Marwah Ramzi.

 

 

 

Verhalenbingo tegen laaggeletterdheid in Week van de Alfabetisering

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen besteedt samen met het Beunings Bondgenootschap Laaggeletterdheid aandacht aan het tegengaan van laaggeletterdheid. Tijdens de Week van de Alfabetisering, van maandag 4 tot en met zondag 10 september, wordt hier extra aandacht aan besteed.
Stichting Perspectief organiseert een Verhalenbingo. Er wordt een verhaal voorgelezen waar cijfers in staan. Staan deze cijfers op de bingokaart, dan mogen deelnemers de nummers doorkruisen.

Eetpunten
Bij de eetpunten in de gemeente Beuningen krijgen bezoekers letters in de soep. Er komt ook een kaartje met feitjes over laaggeletterdheid tijdens de eetpunten op tafel te liggen. Tijdens het eten kunnen bezoekers dit lezen.

Voorleesfeest
Op woensdag 6 september vindt het Beuningse Voorleesfeest in de bibliotheek plaats, bedoeld voor ouders en hun peuters. Er wordt voorgelezen, de voorleeshond is er, maar ook poppenkastvoorstellingen en peuters kunnen zich laten schminken.

Bibliotheek Beuningen
In de bibliotheek zijn tijdens de Week van de Alfabetisering verhalen te lezen van NT1 studenten van het ROC Beuningen. In de NT1 klas zitten volwassenen die oefenen om de Nederlandse taal beter te kunnen lezen en schrijven.

Actieve culturele taallunch

In het kader van de Week van de alfabetisering organiseert ’t Mozaïek en ROC Nijmegen op 12 september  een actieve culturele taallunch.
Wethouder Paul Loermans vertelt wat taal betekent. De Wijchense schrijver Ben Willems en ROC-cursist Michel van Gils dragen zelfgeschreven gedichten voor.
U bent welkom om te luisteren en mee te doen.

Wilt u lunchen (op eigen kosten)  stuur dan een mail.
Het cultureel 12 uurtje, soep en clubsandwich, kost €6,50 maar lunchen à la carte is ook mogelijk.
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 uur
Plaats: ’t Mozaïek, Campuslaan 6, Wijchen, www.mozaiekwijchen.nl/lunchcafe

Expositie ‘Gezonde leefstijl’

Laaggeletterde cursisten uit Wijchen hebben zich verdiept in verschillende thema’s rondom gezondheid. De expositie gezonde leefstijl laat zien wat cursisten geleerd hebben maar ook welke wensen zij hebben over hun gezondheid en welk doelen zij zich gesteld hebben.

ROC- Nijmegen, de cursisten van ROC locatie Wijchen, GGD-Gelderland-Zuid, het sociaal wijkteam Wijchen en de bibliotheek nodigen u uit voor de opening van de expositie ‘Gezonde leefstijl’. De opening van de expositie wordt gedaan door Wethouder Rob Engels.
Donderdag 7 september om 9.30 in de bibliotheek van Wijchen.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

ROC Nijmegen strijdt tegen laaggeletterdheid

Moeite met voorlezen van je kind? Geen sollicitatiebrief kunnen schrijven? Voor tweeënhalf miljoen volwassenen in Nederland is het realiteit. In de Week van de Alfabetisering van 4 t/m 10 september organiseert ROC Nijmegen met diverse partners activiteiten die dit probleem én de oplossing onder de aandacht brengen.

Activiteiten Week van de Alfabetisering
Met een speech voor de cursisten van ROC Nijmegen opent wethouder Onderwijs Renske Helmer de Week van de Alfabetisering in deze regio op maandag 4 september om 9 uur. Daarna gaan cursisten en ambassadeurs de straat op om winkelend publiek voor te lichten. ROC Nijmegen, de bibliotheken en Step hebben een marktkraam met informatie over cursussen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden die inwoners van de regio voor een laag bedrag kunnen volgen. Op www.weekvandealfabetisering.nl staan alle activiteiten in Nijmegen en omstreken.
Lees meer op pagina 2.

Archief