A+ A-

Twee nieuwe handtekeningen

Op donderdag 8 maart 2018 tekenden de bondgenoten het nieuwe convenant voor de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Nijmegen. Dit convenant is het vervolg op het convenant ‘Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen’ dat eind 2017 afliep.

Zowel nieuwe als oude bondgenoten lieten hun betrokkenheid blijken door het nieuwe convenant te ondertekenen. Onder andere de Wethouders van alle zeven gemeenten, GGD, ROC, Rabobank, beiden bibliotheken en Ziekenhuis CWZ hebben zich verbonden aan het bondgenootschap. Zij stelden concrete doelen en acties op die ze de komende vier jaar gaan uitvoeren om inwoners van regio Nijmegen beter te leren lezen, schrijven, rekenen en computeren. In het nieuwe convenant wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en plusbondgenoten.

Gerard van der Burgt, Stichting Oeverwal
Gerard van der Burgt tekende op 16 april het convenant namens Stichting Oeverwal. Zij gaan de komende jaren structureel aandacht besteden aan het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Ze gaan bekijken of het inzetten van contextgerichte vragen tijdens de intake met nieuwe ouders kan bijdragen aan het vinden van meer laaggeletterden.

 

Paulien van Kessel
Ook Paulien van Kessel sloot zich op 25 april aan bij het bondgenootschap. Als orthopedagoog en gz-psycholoog heeft zij de afgelopen 30 jaar (jong)volwassenen begeleidt met lees- en spellingproblemen. Deze kennis en ervaring zet zij daar waar mogelijk in, onder andere tijdens presentaties aan externe partijen en als informatieverstrekker binnen haar netwerk.

Archief