A+ A-

Wat doet het bondgenootschap

De gemeente Nijmegen en regio gemeenten vormen samen met verschillende publieke en private instellingen een bondgenootschap. Dit bondgenootschap zet zich in om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden. In dit Bondgenootschap nemen bondgenoten samen een meerjarige verantwoordelijkheid om het lezen en schrijven in de regio Nijmegen te bevorderen én het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken. Dit doen we door laaggeletterdheid te signaleren en deze laaggeletterden door te verwijzen naar taalcursussen, activiteiten  te organiseren om lezen en schrijven te stimuleren en het vereenvoudigen van eigen schriftelijke communicatie.

Wie kunnen toetreden tot het bondgenootschap?

Elke organisatie, bedrijf,  instelling, school, organisatie of stichting die zich wil inzetten voor het bestrijden van laaggeletterdheid kan tot het Bondgenootschap regio Nijmegen toetreden. Neem hiervoor contact met ons op.

Het Bondgenootschap regio Nijmegen heeft in diverse werkvelden bondgenoten: gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en bedrijven.

Het Bondgenootschap is kosteloos.

 

Wat willen we bereiken?

  • laaggeletterden herkennen en doorverwijzen naar een lees- en schrijfcursus op basis van een actuele educatieve kaart;
  • eigen communicatiematerialen waar mogelijk vereenvoudigen;
  • activiteiten organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken en het lezen en schrijven te bevorderen.

Hoe doen we dat?

Per jaar organiseren we drie bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staat het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Het blijft belangrijk om ideeën op te doen, handreikingen te krijgen om laaggeletterdheid op de agenda te blijven houden. Ervaringen en goede voorbeelden van anderen kunnen hiervoor als inspiratiebron dienen. Tevens is er tijdens deze bijeenkomsten gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen over de aanpak van laaggeletterdheid. Er is hierdoor ruimte om ook overstijgend ideeën op te doen om activiteiten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid gezamenlijk op te pakken.

 

Eén van onze bondgenoten, het CWZ-ziekenhuis aan het woord: 

Het succes van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

marydeweerd

Mary de Weerd, adviseur patiëntenvoorlichting CWZ (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis): “Binnen CWZ hebben we een toolkit ontwikkeld voor alle afdelingen in het ziekenhuis. De toolkit bestaat uit een meetinstrument voor het meten van gezondheidsvaardigheden bij patiënten, een bijeenkomst over laaggeletterdheid voor afdelingen, informatiemateriaal ‘Hertalen’ (folders en vragenlijsten) met tips van cursisten van het ROC Nijmegen en een workshop ‘Herkennen van laaggeletterdheid’. Door bewustwording voor laaggeletterdheid te creëren bij afdelingen, hoop je dat ze in alle gesprekken met de patiënt rekening houden met dit thema. Wat echt binnenkomt bij de toehoorders, is als een taalambassadeur bij een bijeenkomst zijn/haar verhaal vertelt”.

Aandacht tijdens werkoverleg
“Wat ook goed werkt, is het ‘volgen’ van afdelingen die aan de slag zijn gegaan met de toolkit. Een paar keer per jaar vragen we tijdens een werkoverleg aandacht voor laaggeletterdheid. In 5 minuten laten we ze een filmpje zien en laten we ze voorbeelden van jargon zien die voor verwarring kunnen zorgen”.

Communicatie vereenvoudigen
“We hebben daarnaast op onze website informatie over laaggeletterdheid gezet. Dit jaar gaan we met ons eigen team communicatie en voorlichting aan de slag: bewustwording, de eigen communicatiemiddelen vereenvoudigen (personeelsblad, brieven naar medewerkers) en starten om de teksten van de website leesbaarder te maken.”

“Mijn advies? Wees blij met kleine stapjes. Gebruik landelijke activiteiten (bijvoorbeeld de Week van de Alfabetisering) om het thema in uw organisatie onder de aandacht te brengen.”

Bent u bondgenoot en wilt u graag een inspirerend voorbeeld aandragen? Neem dan contact op met Lisanne Veraart